Σεμινάρια

Σεμινάρια

 

Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Εκπαίδευση σε

ΓΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΣΕΙΣ

που χρειάζεται να έχουν όσοι:

· συντονίζουν ή επιθυμούν να μάθουν τον συντονισμό ομάδων για γονείς

· ασκούν την συμβουλευτική γονέων

Μια καινοτόμος συνθετική προσέγγιση

Τι είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών γονέων; Είναι ένα  καινοτόμο υλικό που ολοκληρώνεται σε 70 ώρες εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού  κύκλου, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σεμινάρια για    γονείς, καθώς και να πλαισιώνουν σχολές γονέων. Παράλληλα, η εκπαίδευση περιλαμβάνει στοιχεία χρήσιμα για όσους εργάζονται ως σύμβουλοι οικογενειακών σχέσεων, αφού μέρος του υλικού μπορεί να το προσαρμόσει ο επαγγελματίας στο πλαίσιο συμβουλευτικών ατομικών συναντήσεων με γονείς.

Επίσης το υλικό μπορεί να προσαρμοστεί από τον επαγγελματία σύμβουλο/θεραπευτή σε 6-8 ατομικές συνεδρίες στη διάρκεια των οποίων θα εκπαιδεύσει τους γονείς σε κατάλληλες δεξιότητες επικοινωνίας με τα παιδιά.

Σε ποιούς απευθύνεται; Απευθύνεται σε αποφοίτους των ανθρωπιστικών σπουδών, σε συμβούλους, σε ψυχοθεραπευτές και εν γένει σε επαγγελματίες που εργάζονται με γονείς και παιδιά, όπως εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α. Επίσης, μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι συντονίζουν ήδη σεμινάρια για γονείς και θέλουν να εμβαθύνουν, αλλά και να γνωρίσουν νέους βιωματικούς τρόπους εργασίας.

 

Ποιά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος; Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος για γονείς είναι δυο:

α) είναι συνθετικό: Αυτό σημαίνει ότι αξιοποιεί: -θεωρίες και τεχνικές από την ψυχοθεραπεία όπως η ψυχανάλυση, η συστημική, η gestalt, το ψυχόδραμα, η σωματική ψυχοθεραπεία, οι εικαστικές τέχνες (φαντασία, ζωγραφική, κτλ.).

- τις σύγχρονες θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας.

- τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

β) είναι αρθρωτό : Αυτό σημαίνει πως το υλικό, το οποίο περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε ο συντονιστής να το προσαρμόζει τόσο στις δικές του ανάγκες και δυνατότητες, όσο και στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας γονέων. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να σχεδιάσει ένα σεμινάριο με περισσότερες συναντήσεις ή να αντικαταστήσει κάποιες από τις προτεινόμενες.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα δεν παραμένει στη στείρα εκμάθηση τεχνικών αλλά στηρίζει και ενθαρρύνει τόσο τους ειδικούς όσο και τους γονείς να εμβαθύνουν ιδιαίτερα σε θέματα επικοινωνίας.

ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Το εγχειρίδιο αποτελεί την θεωρητική και πρακτική βάση του προγράμματος. Συγγραφείς του είναι οι Σπύρος Παπατριανταφύλλου και Λένα Γιαννακοπούλου, εκδόσεις Ασημάκη. Περιλαμβάνει την απαραίτητη θεωρία και βιωματικές ασκήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων για γονείς. Ως εκ τούτου, το βιβλίο δομείται σε δυο μέρη:

α) Πρώτο μέρος: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την απαραίτητη θεωρία που χρειάζεται ένας εκπαιδευτής για να είναι αποτελεσματικός. Ενδεικτικά, τα θέματα αφορούν την δυναμική στις εκπαιδευτικές ομάδες, την επικοινωνία στην οικογένεια, την λειτουργία των οικογενειακών συστημάτων, τους τρόπους δόμησης της εκπαιδευτικής ομάδας, καθώς και τους τρόπους  με τους οποίους χρησιμοποιούμε τις βιωματικές τεχνικές.

β) Δεύτερο μέρος: Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την περιγραφή 24 δομημένων δίωρων συναντήσεων βιωματικής μεθοδολογίας.  Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους:

α) έρχονται σε επαφή μέσω του βιώματος με τη θεωρία που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο.

β) ασκούνται στην υλοποίηση των δομημένων συναντήσεων για γονείς.

Τα θέματα των συναντήσεων συνοπτικά αφορούν τα εξής:  Τα όρια στις σχέσεις, η ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, τρόποι και τεχνικές για την επίτευξη της ουσιαστικής επικοινωνίας, εμβάθυνση στο γονεϊκό ρόλο, διαχείριση προβλημάτων στη σχέση γονέων παιδιών, ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση των παιδιών, κατανόηση των βασικών αναγκών που έχουν τα παιδιά στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξής τους. Κύριο χαρακτηριστικό του υλικού αποτελεί ο αρθρωτός χαρακτήρας του, γεγονός που το καθιστά εύχρηστο και ευέλικτο στην υλοποίησή του. Συγκεκριμένα, το υλικό βασίζεται στην ανάπτυξη 13 δίωρων δομημένων συναντήσεων, οι οποίες προτείνονται να υλοποιηθούν με συγκεκριμένη σειρά.  Ένα σεμινάριο όμως μπορεί να χρειασθεί διαφοροποιήσεις και τροποποιήσεις στην θεματολογία του, προκειμένου να προσαρμοσθεί στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας.  Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν τη διάρκεια, στην περίπτωση αυτή ίσως χρειαστεί να προστεθούν θέματα ανάπτυξης ή ακόμη να χρειασθεί να αντικατασταθούν κάποια θέματα από άλλα.  Για αυτούς τους λόγους παρατίθενται επιπλέον δομημένες συναντήσεις. Επίσης, υπάρχει ενότητα στην οποία παρατίθεται μεγάλος αριθμός μεμονωμένων βιωματικών  ασκήσεων  και παιχνιδιών εμψύχωσης τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν κάποια προτεινόμενα ή να προστεθούν στη δόμηση μιας συνάντησης ανάλογα με την κρίση του τι θεωρεί σημαντικό ο συντονιστής.  Αποτέλεσμα αυτού του σχεδιασμού είναι η ύπαρξη αρθρώσεων, γεγονός το οποίο προσδίδει στο υλικό μεγάλο βαθμό ευελιξίας και προσαρμογής στις ανάγκες του εκπαιδευτή / συντονιστή, αλλά και της ομάδας.  Χρησιμοποιώντας το προτεινόμενο υλικό κάθε εκπαιδευτής ανάλογα με την εμπειρία του μπορεί ακόμη και να δομήσει ένα εντελώς μοναδικό σεμινάριο κάθε φορά, από πλευράς θεματολογίας.  Για να γίνει αυτό, αρκεί να συνδυάσει μεταξύ τους δομημένες συναντήσεις ασκήσεις και παιχνίδια.

Ποια είναι η μεθοδολογία του προγράμματος; Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η βιωματική, οι εκπαιδευόμενοι μετασχηματίζουν την εμπειρία τους σε γνώση, κάτι που μαθαίνουν να κάνουν στην συνέχεια οι ίδιοι με τους γονείς. Με άλλα λόγια, τόσο η εκπαίδευση εκπαιδευτών όσο και το υλικό στο οποίο θα εκπαιδευθούν οι γονείς έχουν βιωματικό χαρακτήρα.

Ποια είναι η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης; Η εκπαίδευση εκπαιδευτών γονέων ολοκληρώνεται σε 70 ωρών. Στις ώρες αυτές οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες και θα ασκηθούν σε αυτές με βάση ένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο το οποίο έχει τίτλο: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ- Θεωρία και πράξη

Το βιβλίο -  εγχειρίδιο περιλαμβάνει την απαραίτητη θεωρία και πλήθος βιωματικών ασκήσεων για την εμψύχωση των γονέων. Το πρόγραμμα παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο σχολών γονέων που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας τον Νοέμβριο του 2012, στην διάρκεια του οποίου ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι.

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

http://www.greekta.gr/

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.relating.gr

http://www.facebook.com/relating

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3210033