Συμβουλευτική Οικογένειας

Συμβουλευτική ΟικογένειαςΟρισμένες φορές η συμπεριφορά ενός μέλους απασχολεί ολόκληρη την οικογένεια, σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να κριθεί σκόπιμη η πραγματοποίηση μιας ή περισσότερων συναντήσεων με τα πρόσωπα που απαρτίζουν την οικογένεια. Οι συνεδρίες ολοκληρώνονται συνήθως σε 2-3 συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων αυτών, είναι η διερεύνηση δυσλειτουργικών καταστάσεων και συμπεριφορών όπως είναι η παραβατικότητα, η εξάρτηση από ουσίες, τυχερά παιχνίδια, σύγχρονη τεχνολογία (internet) κ.α. Μετά την διερεύνηση ή και παράλληλα με αυτήν, στην διάρκεια των συναντήσεων ο συντονιστής τροφοδοτεί τα μέλη της οικογένειας με τις απαραίτητες πληροφορίες ενώ στο τέλος προτείνει στα μέλη τρόπους για να διαχειρισθούν κατά τον λειτουργικότερο τρόπο τα θέματα που τους απασχολούν.

Συμβουλευτική Οικογένειας

Ορισμένες φορές η συμπεριφορά ενός μέλους απασχολεί ολόκληρη...
Read More...

Ψυχοθεραπεία

Σήμερα, γνωρίζουμε καλά πως η θεραπεία της ψυχής, δηλαδή...
Read More...

Συμβουλευτική εκπαίδευση Γονέων

Στις συναντήσεις συμβουλευτικής οι γονείς απευθύνονται...
Read More...

Συμβουλευτική Εξαρτημένων

Η εξάρτηση μπορεί να έχει ως αντικείμενο της τα ναρκωτικά,...
Read More...