Ψυχοθεραπεία

Σήμερα, γνωρίζουμε καλά πως η θεραπεία της ψυχής, δηλαδή η ψυχοθεραπεία είναι έννοια ταυτόσημη με την Αυτογνωσία. Δεν μπορεί να υπάρξει ανακούφιση στον ανθρώπινο πόνο μα ούτε και καμία λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν τον άνθρωπο αν δεν γνωρίσει τον εαυτό του. Κατά συνέπεια, η ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο να φωτίσει άγνωστες πλευρές, να φανερώσει νέα μονοπάτια και να αποκαλύψει νέες επιλογές. Μέσω της ψυχοθεραπείας ο πελάτης θα δεχθεί την απαραίτητη βοήθεια ώστε να επιλύσει τα προβλήματα του και να επιτύχει μια λειτουργική και δημιουργική ζωή. Το μέσο για την επιτυχή θεραπεία, είναι η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στον θεραπευτή και τον πελάτη. Στο πλαίσιο της σχέσης, σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, το άτομο θα μάθει να αναλαμβάνει περισσότερο την προσωπική ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν στην ζωή του, γεγονός που θα του προσδώσει μια αίσθηση δύναμης. Σταδιακά, θα μάθει να αποδέχεται τον εαυτό και θα απελευθερωθεί από τα βάρη που δημιουργούν διάφορες απαιτήσεις, είτε αυτές προέρχονται από τους συνανθρώπους στο περιβάλλον, είτε από τον ίδιο τον εαυτό. Επίσης, θα ασκήσει την ικανότητα να δημιουργεί αληθινές και αυθεντικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους και θα ανακαλύψει πλευρές του εαυτού που μέχρι εκείνη την στιγμή μπορεί να παρέμεναν άγνωστες, πλευρές όπως η δημιουργικότητα και η χαρά της ζωής.

Συχνά οι άνθρωποι ζητούν βοήθεια για ένα συγκεκριμένο ζήτημα που τους απασχολεί, άλλοτε ζητούν να απαλλαχτούν από την δυσφορία και την εσωτερική ένταση και άλλοτε να ανακουφιστούν από τις δυσκολίες που προκύπτουν στις σχέσεις με κοντινά πρόσωπα όπως γονείς, παιδιά, σύντροφοι ή ακόμη και δυσκολίες που αφορούν τις επαγγελματικές σχέσεις. Έτσι, ανάλογα με το αίτημα του πελάτη, μπορεί να του προσφερθεί συμβουλευτική στήριξη ή η διαδικασία της αυτογνωσίας.

Η συμβουλευτική στήριξη, γίνεται σε ατομικές συναντήσεις, συνήθως είναι βραχείας διάρκειας και στοχεύει στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων που εμφανίζονται ως απόρροια της δυσλειτουργικής επικοινωνίας.

Η διαδικασία αυτογνωσίας, συνήθως διαρκεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και στοχεύει σε μια συνολική προσέγγιση των προβλημάτων που βασανίζουν το άτομο με σκοπό όχι μόνο την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αλλά την ανάπτυξη του ευ ζην. Δηλαδή, την ανάπτυξη μιας ζωής στην οποία θα κυριαρχήσουν η δημιουργικότητα, η χαρά και οι στιγμές ευτυχίας. Επίσης, οι άνθρωποι όταν ασκούνται στην αυτογνωσία μαθαίνουν να έχουν μεγαλύτερη δύναμη και αντοχή ώστε να διαχειρίζονται τις αναπόφευκτες δυσκολίες της ζωής. Για τούτο τον σκοπό ανάλογα με τις ανάγκες του ένα άτομο μπορεί να συμμετέχει σε ατομικές συνεδρίες ή σε ομαδικές συναντήσεις.

Στις ατομικές συναντήσεις αυτογνωσίας, η σχέση η οποία θα διαμορφωθεί ανάμεσα στον ειδικό και στον πελάτη αποτελεί το κύριο θεραπευτικό μέσο. Μέσα σε μια ζεστή ανθρώπινη σχέση στην οποία η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια αποτελούν τους βασικούς άξονες ο θεραπευτής θα οδηγήσει τον πελάτη στη συνάντηση με τον εαυτό.

Αντίστοιχα στις ομάδες αυτογνωσίας ο συντονιστής θα συνοδεύσει και θα ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας στο ταξίδι προς την συνάντηση με τον άγνωστο εαυτό. Στο ταξίδι αυτό ο κάθε ένας ως Οδυσσέας θα ακολουθήσει το μοναχικό και μοναδικό δρόμο της αποκάλυψης και της ανακάλυψης. Παράλληλα θα έχει την αίσθηση συντροφικότητας και την αλληλοστήριξη που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και μοιράσματος

Συμβουλευτική Οικογένειας

Ορισμένες φορές η συμπεριφορά ενός μέλους απασχολεί ολόκληρη...
Read More...

Ψυχοθεραπεία

Σήμερα, γνωρίζουμε καλά πως η θεραπεία της ψυχής, δηλαδή...
Read More...

Συμβουλευτική εκπαίδευση Γονέων

Στις συναντήσεις συμβουλευτικής οι γονείς απευθύνονται...
Read More...

Συμβουλευτική Εξαρτημένων

Η εξάρτηση μπορεί να έχει ως αντικείμενο της τα ναρκωτικά,...
Read More...