Σεμινάρια Γονέων

Ομάδες εκπαίδευσης γονέων

Στα σεμινάρια, οι γονείς μαθαίνουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις στην οικογένεια. Παράλληλα, στην διάρκεια της εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη και στην αυτογνωσία του γονιού. Οι ομάδες για γονείς δομούνται από εκπαιδευτικούς κύκλους οι οποίοι ολοκληρώνονται σε 12 περίπου συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία, μια φορά την εβδομάδα. Στα σεμινάρια οι γονείς με την βοήθεια του συντονιστή εκπαιδεύονται σε μια συγκεκριμένη θεματολογία η οποία ενδεικτικά αφορά τα εξής θέματα:

 • Η συμβολή του γονιού στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού μου.
 • Οι ανάγκες του παιδιού στην βρεφική στη νηπιακή και στην σχολική ηλικία.
 • Η εφηβεία ως μετάβαση στην ενήλικη ζωή.
 • Η αυτονόμηση, του γονιού συμβάλει στην αυτονόμηση του παιδιού.
 • Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών του παιδιού.
 • Πως οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά τους.
 • Συνέπειες αντί για τιμωρία.
 • Οι κίνδυνοι από τα ναρκωτικά και η πρόληψη της εξάρτησης.
 • Το διαζύγιο στην οικογένεια.
 • Το πένθος στην οικογένεια.


Η μεθοδολογία των ομάδων εκπαίδευσης γονέων βασίζεται:

 1. στις γνώσεις που προσφέρουν τα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού στο κοινωνικό του περιβάλλον.
 2. στην λειτουργία της οικογένειας ως ανθρώπινο σύστημα.
 3. στις σύγχρονες θεωρίες για την εκπαίδευση των ενηλίκων.


Επίσης, αξιοποιείται η βιωματική μάθηση γεγονός που σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι γονείς συμμετέχουν ενεργά και μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία.

Τα σεμινάρια για γονείς μπορούν να πραγματοποιηθούν σε σχολεία έπειτα από αίτημα των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Εποπτεία Επαγγελματιών

Εποπτεία Επαγγελματιών
Read More...

Εκπαίδευση Ζευγαριού

Εκπαίδευση Ζευγαριού
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η εκπαίδευση ζευγαριού...
Read More...

Σεμινάρια Γονέων

Σεμινάρια Γονέων
Ομάδες εκπαίδευσης γονέων Στα σεμινάρια, οι γονείς μαθαίνουν...
Read More...