Εκπαίδευση Ζευγαριού

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

Η εκπαίδευση ζευγαριού ολοκληρώνεται σε έναν κύκλο τριών έως τεσσάρων συναντήσεων διάρκεια μιάμισης ώρας. Στην διάρκεια των συναντήσεων οι δύο σύντροφοι μαθαίνουν να εφαρμόζουν βασικές αρχές της επικοινωνίας τις οποίες θέτουν σε εφαρμογή και αξιοποιούν από την πρώτη στιγμή. Οι σύντροφοι θα ασκηθούν στην αποτελεσματική επικοινωνία και θα μάθουν την παραδοχή της διαφορετικότητας. Το σεμινάριο ενδείκνυται σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις:

Πρόληψη.Για νέα ζευγάρια που επιθυμούν να μάθουν την γλώσσα της αποδοχής και να έρθουν πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Τα νέα ζευγάρια θα αναπτύξουν όλες εκείνες τις βασικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για μια λειτουργική σχέση στο πλαίσιο της οποίας η αντιπαράθεση και η διαφορετικότητα θα αποτελέσουν γόνιμο έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη της σχέσης.

Αντιμετώπιση της κρίσης.Για ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην σχέση τους. Η διαφωνία και η σύγκρουση είναι δυναμικές καταστάσεις και εμπεριέχουν μια ενέργεια ζωτικής σημασίας για την σχέση. Όταν το ζευγάρι γνωρίσει να χειρίζεται και να κατευθύνει την ενέργεια της σύγκρουσης προς άλλη κατεύθυνση θα την μετουσιώσει σε δημιουργία και κινητήριο δύναμη της σχέσης. Η εκπαίδευση θα στηρίξει το ζευγάρι να αναπτύξει μια νέα οπτική μέσα στην σχέση. Θα ανακαλύψουν οι δύο σύντροφοι την στάση της αποδοχής, μια στάση που απελευθερώνει και οδηγεί στην αληθινή και λειτουργική σχέση.

Αντιμετωπίζοντας το διαζύγιο.Στην διάρκεια των συναντήσεων οι δύο σύντροφοι θα έχουν την ευκαιρία να διαχειρισθούν το κλείσιμο της σχέσης.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Εποπτεία Επαγγελματιών

Εποπτεία Επαγγελματιών
Read More...

Εκπαίδευση Ζευγαριού

Εκπαίδευση Ζευγαριού
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η εκπαίδευση ζευγαριού...
Read More...

Σεμινάρια Γονέων

Σεμινάρια Γονέων
Ομάδες εκπαίδευσης γονέων Στα σεμινάρια, οι γονείς μαθαίνουν...
Read More...