Κώδικας Δεοντολογίας

Κατά τήν παροχή υπηρεσιών, οι ψυχοθεραπευτές διατηρούν τα υψηλότερα κριτήρια άσκησης του επαγγέλματός τους. Δέχονται την ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεων τους και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των υπηρεσιῶν τους.

Αρχή 1α : Κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους οι ψυχοθεραπευτές γνωρίζουν πως φέρουν μεγάλη κοινωνική ευθύνη, καθώς οι συστάσεις και επαγγελματικές τους πράξεις είναι πιθανό να τροποποιήσουν τις ζωές των άλλων. Επαγρυπνούν σε προσωπικές, κοινωνικές, οργανωτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές η πολιτικές καταστάσεις και πιέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κακή χρήση της επιρροής τους.

Περισσότερα