Βιογραφικά στοιχεία

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η πρώτη εκπαίδευσή μου στην ψυχοθεραπεία πριν 20χρόνια ήταν στην σωματική ψυχοθεραπεία, ενώ στην συνέχεια έλαβα εκπαίδευση στην θεραπεία gestalt. Παράλληλα συμμετείχα σε άλλες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια όπως είναι η συναλλακτική ανάλυση, το ψυχόδραμα, η συστημική προσέγγιση κ.ά.
Σήμερα 20 χρόνια συνεχούς εκπαίδευσης και εμπειρίας δύσκολα μπορώ να απομονώσω την μια ή την άλλη εκπαίδευση και να της προσδώσω χαρακτηριστικά ταυτότητας. Το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής μου πορείας την οποία συνεχώς συμπληρώνω είναι η δημιουργία μιας συνθετικής προσέγγισης. Έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια αξιοποιώ στοιχεία από διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις με σκοπό την εξατομίκευση της βοήθειας.
Στην εργασία μου ως θεραπεύτρια αξιοποιώ τις αρχές επικοινωνίας του Carl Rogers, στοιχεία της ψυχαναλυτικής σκέψης και θεωρίας, στοιχεία της υπαρξιστικής φιλοσοφίας, την σωματική έκφραση, την εικαστική έκφραση, την βιοενέργεια κατά Alexander Lowen και Wilhelm Reich, τον διαλογισμό, το ψυχόδραμα του Moreno και την Gestalt έτσι όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον Fritz Perls.